Søknader

Dersom man ønsker å søke om midler fra Nordlysfondet, må man først ta kontakt med sin behandlende lege på et av sykehusene fondet samarbeider med. (Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål Sykehus). Pasienten kan selv skrive og sende inn søknaden, men det må følge med en anbefaling fra behandlende lege og sykehusrepresentanten. (se under "Styret")

Søknadsberettigede er pasienter ved de tre nevnte sykehus i aldersgruppen 6-19 år som har en livstruende sykdom.

Søknader behandles vanligvis innen 2 måneder.