Økonomiske bidrag

Nordlysfondet får ingen offentlig støtte og er derfor takknemlig for alle bidrag. Det er flere måter å gi økonomisk støtte:

Firma-sponsing

Private bedrifter, organisasjoner etc. oppfordres til å gi et eller flere økonomiske bidrag til Nordlysfondet.

Private bidrag

Det er selvsagt også mulig for privatpersoner å gi en gave til Nordlysfondet.

Økonomiske bidrag kan settes direkte inn på fondets bankkonto: 1594.10.60940.